Logo on tärkeä osa yrityksen ilmettä. Se on oleellinen ja mieleenpainuvin elementti, joka tulisi aina suunnitella oikeaoppisesti ja ammattiohjelmilla, muutoin sen käyttömahdollisuudet ovat selvästi rajoittuneemmat. Logon on hyvä pysyä mukana kaikissa yrityksen materiaaleissa kautta linjan. Näin yritys saavuttaa tunnettuutta ja tunnistettavuutta.

 

Logo yritykselle Maijamedialta

Logo on yrityksen identiteetistä kertova ikoni, kuva tai elementti, joka tuottaa professionaalin mielikuvan asiakkaille. Logon avulla yritys tulee esiin uniikilla ja muistettavalla tavalla. Logon suunnittelu on ehkäpä kaikkein työläin vaihe yritysilmettä suunniteltaessa, kun logon tulisi kertoa yrityksestä niin tiiviisti ja selkeästi kuin mahdollista. Logon toistuminen kaikessa yritysviestinnässä auttaa yritystä erottautumaan ja olemaan tunnistettava. Millainen on hyvä logo? Lue artikkelimme logosuunnittelusta täällä >

Mikäli haluat logosi nopeasti käyttöösi etkä ole valmis yksilölliseen logosuunnitteluun, voit tarkastella valmiita logojamme. Myös valmislogoja voidaan tarvittaessa edelleenkehittää vastaamaan tarvettasi.

 

Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

logon suunnittelu yritykselle, Maijamedia Oy

Asiakastarina

 

Logosuunnittelu Maijamedia - Luontaiskeskus Marius Porvoo

Perustin uuden yrityksen vuonna 2009 ja olin muuttamassa uuteen liiketilaan. Mietin mielessäni myös logoa yritykselleni. Kauneus, puhtaus, terveys, rakkaus, pyhyys ja suomalainen luonto olivat niitä arvoja, joita halusin logonkin edustavan. Mikä ihme kuvaisi näitä asioita? Usein hoitoja tehdessäni katseeni osui aina vanhaan, seinällä olevaan koulutauluun, joka kuvasi suomalaisia vesikasveja. Eräänä päivänä tajusin. Se olisi tietysti lumme! Katseeni oli osunut jatkuvasti kuvaan lumpeenkukasta ja se oikein veti minua puoleensa.

Seuraava kysymys oli, kuka pystyisi piirtämään ja suunnittelemaan logon, jonka kuva oli jo muodostunut mieleeni? Vastaus tulikin kuin tilauksesta, kun huomasin Maijamedian mainoksen. En ollut aiemmin kuullut Maijamediasta, mutta soitin saman tien. Siitä alkoikin Maijan projekti. Maija aloitti logon hahmottelemisen ja sen työstämisen kuvaksi, jaksaen sitkeästi hioa sitä toiveideni mukaan. Lopulta logo olikin valmis. Olin todella tyytyväinen Maijan työhön ja logosta tuli juuri sellainen kuin halusinkin. Logo tuntui ihan loistavan valoa, raikkautta ja hyvää oloa.

Myöhemmin halusin logon myös ihan "fyysisesti" esille ja päätin ottaa yhteyttä Maria Drockilaan. Kerroin hänelle toiveeni Marius-kynttilästä. Meni muutava päivä ja Maria pyysi minua käymään liikkeessään. Marialla oli kädessään kynttilämalli, joka oli täydellinen Marius-kynttilä. Hän kertoi suunnitelleensa sen muutama vuosi sitten, mutta mallia ei oltu otettu vielä tuotantoon. Ihan kuin se olisi jo ollut odottamassa valmiina. Näin syntyi Luontaiskeskus Mariuksen logo ja kolme M:ää vaikutti vahvasti logon syntymään ja suunnitteluun: Maija, Maria ja Marijo.

LOGO YRITYKSELLE, logonsuunnittelu, Maijamedia Oy

 

Logon suunnittelu yksilöllisesti

SUUNNITTELUPROSESSIN ETENEMINEN

Logon suunnittelu on alusta loppuun asti harkittua ja mietittyä. 5-osaisen prosessimme aikana sinun on helppoa seurata suunnittelujen edistymistä.

 

 1. PERUSTA. Asiakkaat ja kohderyhmä. Millainen yrityksesi on? Kenelle logo suunnitellaan? Ketä yrityksesi asiakkaat ovat? Millaiset ovat lähtökohdat? Mitä logolla halutaan saavuttaa/ilmentää?

 2. ESIMERKIT. Tarkastelemme erilaisia esimerkkejä ja toteutustapoja, jotka osoittavat toivomaasi suuntaan. Lisäksi voimme käydä läpi logopalvelussamme vielä julkaisematonta luonnosmateriaalia.

 3. SUUNNITTELU. Saat A4-paperin erilaisia, käsin tai koneella suunniteltuja logoesimerkkejä, jotka pohjautuvat edellisiin työvaiheisiin. Valitset näistä mieleisesi jatkokehittelyyn tai siirrymme takaisin uudelle *suunnittelukierrokselle.

 4. KEHITTELY. Logon kehittely jatkuu joko uudella suunnittelukierroksella tai **jatkokehittelykierroksella. Ajatustenvaihtoa logon suunnasta ja sen jatkokehittelyä + viimeistelyä haluamaasi suuntaan.

 5. VERSIOT. Logosta toteutetaan tarvittavat tiedosto-, käyttö- ja väriversiot.

 6. VALMIS LOGO. Saat logot sähköisessä muodossa (sähköpostitse tai CD-levykkeellä) yritystoimintaasi hyödynnettäväksi.

 


 

*Suunnittelukierros

Kierros, jolla aloitetaan tai jolta ei löydy jatkokehitettäviä ideavaihtoehtoja. Siirrymme täysin uusiin suunnitelmiin tai ajatusta/ideaa muokataan uuteen suuntaan. Tarkastelussa erilaiset rakennevaihtoehdot ja esimerkit, fontit sekä värit. Esimerkki: Jos ensimmäisen A4-sivun vaihtoehdoista ei löydy sopivaa, siirrytään toiselle suunnittelukierrokselle.

 

**Jatkokehittelykierros

Mikäli ensimmäisestä vedoksesta löytyy mieleinen tai mieleisiä lähtökohtia, seuraavat 2 kierrosta on valitun aiheen jatkokehittelyä.

 

Versiokierros

Kierros, jolle on valittu suunnittelukierrokselta mieleinen logo tai logot, joille halutaan toteutettavan eri käyttötarkoituksiin sopivat versiot, kuten mustavalkoiset tai eri väreihin pohjautuvat logoversiot.

Logosuunnittelija - Porvoo Espoo Vantaa Helsinki

Hinnoittelu

 • 1. suunnittelukierros 679 EUR, seuraavat 125 EUR/kierros,
 • Sis. 2 kpl jatkokehittelykierroksia, seuraavat 85 EUR/kierros
 • Sis. logoversiot 3-6 kpl (painokelpoinen, JPG, PNG, mustavalkoinen), lisäversiot 75 EUR/versio

 


Alv. 24 % lisätään hintoihin. Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Logotiedostot asiakkaalle esimerkiksi sähköpostin liitteenä tai ladattavana tiedostona. CD-levykkeellä toimitettu valmis logomateriaali versioineen: 20 EUR + alv.

Logosuunnittelu, Maijamedia Oy

 


 

Suunnittelun ehdot

Toimeksiantaja (Asiakas)
Tekijä (Maijamedia Oy)

 

Työn tilaaminen

Tilaamalla suunnittelupalvelun, toimeksiantaja sitoutuu voimassa oleviin toimitusehtoihin. Myös sähköpostilla tai suullisesti tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova. Toimeksiantaja ei saa ilman tekijän suostumusta käyttää, jäljentää, kopioida tai monistaa millään tavoin toimeksiantajalle esitettyjä luonnoksia logosta tai muista suunnittelutöistä. Sähköisesti toimeksiantajalle toimitetut luonnokset tulee hävittää, eikä niitä saa näyttää tai luovuttaa ulkopuolisille. Tekijällä on oikeus kieltäytyä tilausten hyväksymisestä ja oikeus tehtyjen sopimusten purkamiseen, jos käytettävässä aineistossa ilmenee pornografista, rasistista, lainvastaista tai muutoin epäilyttävää sisältöä.

 

Toimitusaika

Toimitusaika sovitaan työkohtaisesti. Toimitusaikaan vaikuttaa suuresti toimeksiantajan ja tekijän välinen yhteistyö ja toimitusajat ovat aina arvioita. Tekijä on velvollinen ilmoittamaan toimeksiantajalle mahdollisista toimitusaikaa koskevista viivästyksistä.

 

Työn toimittaminen

Logosuunnittelun lopulliset versiot ja eri tiedostomuodot toimitetaan toimeksiantajalle sähköpostitse. Erillisestä pyynnöstä logomateriaali voidaan toimittaa myös CD-levykkeellä lisämaksusta.

 

Käyttö- ja omistusoikeudet

Täyden korvauksen saatuaan tekijä luovuttaa toimeksiantajalle oikeuden logon käyttöön sovitulla tavalla. Jos toimeksiantaja haluaa käyttää logoa muuhun kuin alkuperäisen sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, hänen on saatava siihen tekijän suostumus ja tekijällä on oikeus asianmukaiseen korvaukseen. Logoa ei saa käyttää tekijää, logon taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä. Ilman tekijän hyväksyntää, logoa ei saa käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutettuna. Tekijällä on oikeus vaatia työnsä tyydyttävää toisintamista ja valvoa toisintamista, jonka tulokset eivät saa poiketa alkuperäiskappaleesta enempää kuin käytetty toisintamismenetelmä vaatii.

 

Alkuperäiskappaleiden omistusoikeus

Kaikki alkuperäiskappaleet, mukaan lukien luonnokset ja puhtaaksipiirrokset, ovat tekijän omaisuutta. Tekijänoikeus logoihin ja kaikkiin logoon liittyviin suunnitelmiin kuuluu tekijälle. Logojen tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen.

 

Käyttöoikeuden luovuttaminen eteenpäin

Toimeksiantajalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa logojen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmansille osapuolille.

 

Palkkio käyttöoikeuden luovutuksesta

Asiakkaan on maksettava palkkio tekijälle sovitun aikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole erikseen sovittu viimeistään, kun työ luovutetaan toimeksiantajalle. Yleinen käytäntö on, että graafisesta suunnittelusta laskutetaan 50 % ennen työn aloittamista ja loput 50 % ennen valmiin työn luovuttamista. Laskuehto on 14 pv netto. Huomautusaika on 7 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko on voimassaolevien lakien mukainen.

Muistutuslasku lähtee 7 päivän päästä eräpäivästä ja sisältää muistutuslisän. Muistutuslaskun jälkeen lasku on perintäkelpoinen ja siirtyy automaattisesti perintätoimiston hoidettavaksi. Mahdolliset laskua koskevat huomautukset on esitettävä kirjallisesti ennen laskun eräpäivää.

 

Logosuunnittelun keskeyttäminen

Mikäli toimeksiantajasta riippumaton ylivoimainen este aiheuttaa logosuunnittelutyön muuttumisen tarpeettomaksi, toimeksiantaja voi kirjallisella ilmoituksella keskeyttää logosuunnittelun tuottamisen. Tilatusta ja toimitetusta, hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta, on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä käytetäänkö sitä vai ei tai erillisen sopimuksen mukaan. Jos toimeksiantaja keskeyttää logosuunnittelun tekijästä riippumattomasta syystä ennen kuin työ on valmistunut, on tekijällä niinikään oikeus koko palkkioon. Toimeksiantaja on velvollinen maksamaan tilauksen ja siitä mahdollisesti aiheutuneet muut kulut.

 

Pidätys- ja panttioikeus

Asiakkaan laiminlyödessä kauppahintaan ja sen suorittamiseen liittyvät velvollisuutensa, tekijä voi pidättyä luovuttamasta suunnitelmia tai muuta hallussaan olevaa asiakkaan aineistoa ennen kuin koko kauppahinta on maksettu. Tekijällä on asiakkaalta olevien saataviensa vakuudeksi panttioikeus hallussaan olevaan asiakkaan aineistoon. Mikäli toimeksiantaja luovuttaa tekijän käyttöön kolmannelle osapuolelle kuuluvaa omaisuutta, on siitä samalla ilmoitettava tekijälle. Pidätys- ja panttioikeus koskee myös tällaista omaisuutta. Jos toimeksiantaja ei täytä sopimuksen mukaista maksuvelvollisuuttaan, tekijällä on oikeus realisoida edellä mainittu omaisuus sopivaksi katsomallaan tavalla, ellei lainsäädännöstä muuta johdu.

 

Oikeus esitellä

Tekijä pidättää oikeuden esitellä logosuunnittelua tai sen luonnoksia työnäytteinään esimerkiksi portfolioissaan tai sähköisissä työnäytekansioissaan. Tekijä saa vapaasti käyttää logosuunnitteluja mm. näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja työnäytteinään. Lisäksi tekijällä on oikeus käyttää logosuunnitelmia esimerkiksi kotisivuillaan.

 

Sovittu tehtävä

Tekijällä on tarvittaessa oikeus käyttää alihankkijaa tehtävien suorittamisessa. Tekijä vastaa alihankkijan työstä asiakkaalle. Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, toimeksiantajalla on oikeus saada kohtuullinen alennus palkkioon. 

Mikäli toinen sopijapuoli rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella sopijapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiantopalkkion suuruinen. Mikäli toimeksiantaja loukkaa tekijän luonnollisia tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia logojen käytön välitöntä lopettamista sekä esittää asiakkaalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.

 

Voimassaolo

Tämä sopimus on voimassa toistaiseksi sen allekirjoittamisesta tai hyväksymisestä lukien. Suunnittelutyön tilaaminen katsotaan tilausehtojen hyväksymiseksi. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi.

 

Vastuut ja vahingonkorvaus

Välilliset seurausvahingot, kuten menetetty liikevoitto ja kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyvät vahingot eivät kuulu sopimuksen perusteella korvausvastuun piiriin. Sopijapuolet eivät vastaa ylivoimaisesta esteestä tai siihen rinnastettavasta syystä aiheutuneista vahingoista. Mikäli jompikumpi sopijapuoli jättää sopimusehdot olennaisesti täyttämättä tai toimii tavalla, joka voidaan selvästi tulkita toista sopijapuolta loukkaavaksi, on loukatulla sopijapuolella oikeus kirjallisesti purkaa sopimus päättymään välittömästi. Sopijapuolet eivät saa oikeudettomasti käyttää eivätkä ilmaista tietoonsa saamiaan toisen sopijapuolen liike- tai ammattisalaisuuksia.

 

Erimielisyydet

Tähän sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensi sijassa ratkaisemaan sopijapuolten välisin neuvotteluin. Mikäli neuvottelut eivät johda sopijapuolia tyydyttävään lopputulokseen, ratkaistaan erimielisyydet:

 1. Tekijän kotipaikan alioikeudessa tai
 2. välimiesmenettelyssä siten, että sopijapuolet nimeävät yhdessä yhden välimiehen. Jos välimiehen henkilöstä ei päästä yksimielisyyteen, nimeää välimiehen Keskuskauppakamari.

Tilaamalla työn, toimeksiantaja hyväksyy nämä tilaus- ja toimitusehdot.

 


 

Logosuunnittelija Porvoo, Maijamedia Oy

 

Tarvitsetko apua?

Maijamedia, Maija LuomalaTarvitsetko apua tai lisätietoja?

Jos tarvitset apua tilaamisessa tai missä tahansa tuotteisiimme ja palveluihimme liittyvässä, kysy lisää soittamalla +358 505 707 414, lähettämällä viestiä alareunan "Kysy lisää" -ikkunasta tai yhteydenottolomakkeella. Kaupassamme voit maksaa mobiilisti, tilisiirtona tai eri verkkopankeilla Checkout.fi-palvelun kautta. Me emme tallenna mitään pankkitietojasi. Kaikki tuotteemme ovat tilattavissa myös laskulla, ota yhteyttä.

 

Maijamedia Oy, Maija Luomala
Maija Luomala, Maijamedia Oy